Skip to content
Close
Cart
0 items

Spolupráce fotbalové akademie BU1 s firmou Stavby LJ

30 Jan 2024

Stavby LJ: Podpora pro BU1 fotbalovou akademii a její rozvoj

Jsme nadšení, že můžeme oznámit nové partnerství s firmou Stavby LJ, která se stala sponzorem naší BU1 akademie. Toto spojení je pro nás obrovskou poctou, neboť sdílíme s naším partnerem vášeň pro rozvoj dětí a mládeže.

Investice do budoucnosti mladých fotbalových talentů

Díky štědré podpoře od Staveb LJ  jsme schopni poskytovat ještě lepší prostředí pro rozvoj našich mladých talentů. Společně můžeme posunout naši akademii na novou úroveň a pomoci dětem dosáhnout svého plného potenciálu, jak na hřišti, tak v jejich osobním růstu.

Partnerství pro rozvoj mladých fotbalových nadějí

Toto partnerství není pouze o finanční podpoře, ale o společném cíli - investovat do budoucnosti naší mládeže. Jsme vděční za tuto příležitost a nadšení, že můžeme společně přispět k pozitivním změnám v životech našich dětí.

Pokud vás, stejně jako nás, naplňuje rozvíjení mladých talentů a máte zájem stát se součástí tohoto partnerství, přidejte se k nám a našemu partnerovi, Stavby LJ. Společně máme možnost tvořit něco výjimečného pro budoucí generace.


Lukáš Jančík, Denisa Jančíková jsou zakladatelé a majitel Stavby LJ: ,,Akademie BU1 nás přesvědčila nejen tím, že trenéři jsou skvělí a věnují se dětem, ale především tím, že mají srdce na správném místě. Kdo by mohl lépe využít prostředky než mládež a děti? Chceme, aby děti měly možnost pobývat venku, běhat a smát se, aby si vytvořili krásné vzpomínky na dětství. Máme jistotu, že peníze jsou v dobrých rukou a budou pečlivě využity pro to správné.``

Prev Post
Next Post

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Edit Option
Back In Stock Notification
is added to your shopping cart.
Terms & Conditions
this is just a warning
Login