Zgodność z RODO

Aplikacja służąca do zapewnienia zgodności tej witryny z RODO/CCPA-CPRA zbiera Twój adres IP i adres e-mail w celu przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Korekta danych

Możesz skorzystać z poniższego linku, aby zaktualizować dane swojego konta, jeśli są nieprawidłowe.

Przenośność danych

Skorzystaj z poniższych linków, aby pobrać wszystkie dane, które przechowujemy i których używamy w celu lepszego korzystania z naszego sklepu

Dostęp do danych osobowych

Możesz skorzystać z poniższego linku, aby poprosić o raport zawierający wszystkie dane osobowe, które o Tobie przechowujemy.

Prawo do bycia zapomnianym

Skorzystaj z tej opcji, jeśli chcesz usunąć swoje dane osobowe i inne z naszego sklepu. Pamiętaj, że ten proces spowoduje usunięcie Twojego konta, przez co nie będziesz mieć już do niego dostępu ani możliwości korzystania z niego.